10 enero 2005

Fe de erros (2)


Debuxo de Carlo Wierland

Pensa con soberbia o lobo que se agocha a lúa tra-las nubes, aterrada polo seu oubear.