24 agosto 2010

Tren ás doce e media


Na viaxe que fixemos a Cantabria gostamos da puntualidade ferroviaria.