19 mayo 2011

O Monstro das Pelouchas

O Monstro das Pelouchas aparece á hora do baño, nas bañeiras dos nenos que usan calcetíns.

Se un neno nunca viu ao Monstro das Pelouchas, as razóns poden ser:
A) Porque o neno non ten bañeira.
B) E/ou o neno non ten calcetíns.
C) E/ou porque ao neno non lle deixan ser un neno.

Dedicámoslle esta micrometraxe aos nenos aos que nunca visitará...

O MONSTRO DAS PELOUCHAS

Subtítulos opcionais en GALEGO e ESPAÑOL.
Debuxo orixinal do Monstro das Pelouchas: Aldara Buceta.