17 marzo 2013

Motín


A besta desafía coa mirada triste
a inxenua fraxilidade do espello.
A farsa de non chegar a ser [querendo]
malia que os ollos semellen os teus.
O xogo de axexar nos plans pasados?
Un acto de rebeldía.
Un motín involuntario que se paga coa vida.
É por iso [e por máis nada]
que aínda querendo morrer, vivas.